Επιδότηση eshop

Εξασφάλισε στην επιχείρησή σου σύγχρονο eshop 100% χρηματοδοτούμενο από το επικείμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

  • Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που έκλεισαν λόγω του κορωνοϊου & που επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό κανάλι πώλησης των προϊόντων τους.
  • Να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 .xx.x) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
  •  Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

     

Όπως σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, έτσι και σε αυτό, απαιτείται συλλογή δικαιολογητικών και μεγάλη προσοχή αλλά και εμπειρία κατά την διαδικασία υποβολής της πρότασης ενίσχυσης.
Η sitelab, σε συνεργασία με τους συνεργάτες της, αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου & εγγυάται την ορθή υποβολή. 
Η προθεσμία υποβολής ορίστηκε στις 5/4/2021 .

Τίποτα απολύτως! Η ορθή υποβολή του φακέλου, εξασφαλίζει επιδότηση ύψους 100% της επένδυσης.

Όπως όλα τα ΕΣΠΑ, ναι.

Ωστόσο εμείς θα αναλάβουμε  το σύνολο της  διαδικασίας, πέρα από την κατασκευή του ιστότοπου, με όλα τα έξοδα να καλύπτονται από την επιδότηση.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, το πρόγραμμα καλύπτει και την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονική παρουσία.

Όπως σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, έτσι και σε αυτό, απαιτείται ειδική τεχνοτροποία κατασκευής του ιστότοπου. Απαραίτητα, η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που θα οριστούν από το πρόγραμμα .
Η sitelab εγγυάται πλήρως την ορθή παράδοση. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο